En konsekvens av att många objekt i hemmet läcker kemikalier är att inomhusluften som vi andas in består av en hel del oönskade ämnen. Vi spenderar runt 90% av vår tid inomhus och många antar säkert att luften inne är förhållandevis bra, särskilt jämfört med luften ute som förorenas av avgaser etc.

Men faktum är att inomhusluften är vanligtvis flera upp till många gånger mer förorenad än uteluften. Siffrorna varierar men jag har bland annat läst estimat på att inomhusluften är 2-5 gånger så förorenad som utomhus.

Jag hittade en infografik (se nedan) som sammanfattar en del intressant information kring luften inne. Den tar bland annat upp följande:

– Hälsorisker : notera att man här har utelämnat de mer allvarliga och långsiktiga sjukdomar som kan komma till följd av kraftig förorenad inneluft

– Källor till giftiga kemikalier i inomhusluften

– Checklista över saker man kan tänka på för att göra luften renare

Ingalunda ett perfekt innehåll men jag tycker att den här infografiken innehåller mycket matnyttigt för att få upp ögonen för problematiken.

inomhusluft inneluft förorenad luft gifter kemikalier uteluft utomhusluft