Slúžil v armáde

Nabuchodonozor II

 Nabuchodonozor II
Nabuchodonozor II bol vládcom Babylonie c. 605 – 561 pred Kristom. Rozšíril svoju ríšu a zároveň vybudoval mesto Babylon na div starovekého sveta.

Súhrn

Ako mladý vojenský veliteľ Nabuchodonozor (narodený okolo roku 630 pred Kr.) porazil egyptské sily pri Karchemiši, čím dal svojmu otcovi kontrolu nad Sýriou. Jeho prvou ambíciou, keď nastúpil na trón, bolo rozšíriť svoju ríšu, dobyť Jeruzalem a Judsko a zaútočiť na Egypt. Jeho druhou ambíciou bolo obnoviť mesto Babylon, čím sa stane jedným z divov starovekého sveta.

Prejdite na Pokračovať

ČÍTAJTE ĎALEJ